image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Izmaiņas likumā par uzņēmumu ienākuma nodokli attiecībā uz akciju atsavināšanu un dividendēm.

11 June 2012
Facebook Twitter Linkedin

 

Sākoties ar 2013. gadu ir paredzams ievērojamas izmaiņas uzņēmuma ienākumu nodokļa (UIN) jomā, kas skar akcijas un nodokļus, kas ir apliekami ar uzņēmumu ienākuma nodokli no šo akciju ienākumu atsavināšanas. Šie grozījumi arī ietvēra normas, kas stājas spēkā 2013., šīs normas Latviju padarītu pievilcīgu holdingsabiedrību kompānijām.

Sākoties 2013. gadam ienākumi no akciju atsavināšana vairs netiks aplikti ar UIN, izņemot, ja šīs akcijas tiks atsavinātas no zemu nodokļu vai beznodokļu valstu holdingsabiedrībām. Attiecīgi, zaudējumi nebūs atskaitāmi likuma mērķiem.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Latvijas likuma normas ir salīdzinoši liberālas un tās nenosaka ne minimālo līdzdalības laiku, ne minimālo akciju turēšanas laiku vai kādus citus ierobežojumus saistībā ar akcijām.

Ar taksācijas periodu, kas sākas 2013. gadā, apliekamais ienākums turpmāk nepalielinās šī taksācijas perioda zaudējumus no vērtspapīru pārdošanas. Ienākumi vai zaudējumi no akciju atsavināšanas netiks ņemti vērā, nosakot nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamos ienākumus, izņemot ienākumus, kas ir iegūti, ja holdingsabiedrības kompānija ir no zemu nodokļu vai beznodokļu valsts rezidents. Vajadzīgs atzīmēt, ka termins „akcija” likumā ir domāts arī kā kapitāla daļas un citi dokumenti, kas rada šīs tiesības saņemt dividendes.

Likums paredz, ka ienākuma nodoklis ir jāmaksā par dividendēm, kuras ir saņemtas no Latvijas kompānijām un, ja šīs kompānijas piemēro ienākuma nodokļa atlaides, no ārzemju (neskaitot Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstis) kompānijām, kurā Latvijas nodokļu maksātājiem pieder mazāk par 25% no balsstiesībām un kopējā kapitāla, un no zemu nodokļu valstu kompānijām. Sākot ar 2012. gadu dividendes tika apliktas ar ienākuma nodokli tikai, ja šīs dividendes tiks saņemtas no zemu nodokļu valstīm.

Eiropas Savienības (ES) un EEZ kompāniju izmaksātām dividendēm netiek piemērots ieturējuma nodoklis, bet, maksājot dividendes uz citām valstīm, ieturējuma nodoklis tiek piemērots pēc 5% vai 10% nodokļa likmes. Sākot ar 2013. gadam, ieturējuma nodoklis, nebūs jāietur no dividendēm nerezidentiem, izņemot zemu nodokļu valstu rezidentiem. Šie grozījumi likumā ir svarīgi, īpaši tādā gadījumā, ja Latvijas holdingsabiedrība ir dibināta ārpus ES vai EEZ. 2013. gada 1. janvārī ienākumu nodoklis netiks piemērots Latvijas kompāniju dividendēm, kas tiks izmaksātas ne rezidentiem vai arī tiks saņemtas no nerezidentiem. Dividendes, kas tiks maksātas no Latvijas kompānijas kādai no kompānijām, kas atrodas zemu nodokļu valstī tiks piemērota lielāka ieturējuma nodokļa likme, 10% vietā tiks piemēroti 15%.

2013. gadam sākoties spēku zaudēs likuma norma, šī norma ir, kas ļauj pārnest un izmantot vēlākos gados zaudējumus no vērtspapīru pārdošanas, izņemot akcijas.

Tā ir gan pozitīva, gan potenciāli negatīva ziņa. Pozitīva tādā ziņā, ka kompānijas par zaudējumiem no vērtspapīru, izņemot akciju, atsavināšanas varēs samazināt naudu, kas tiek maksāta ienākuma nodokļa dēļ un ieguldīt kādā citā kompānijas nozarē. Potenciāli negatīvi tas ir nodokļu maksātājiem, kuriem būs uzkrāti būtiski neizmantoti zaudējumi vērtspapīru pārdošanas ienākumiem, tādēļ ka 2013. gada sākumā nebūs iespējams tos pārnest uz tālākiem gadiem un segt no citu vērtspapīru pārdošanas ienākumiem.

 

For questions, please, contact Valters Gencs, attorney at law at info@gencs.eu


folow us folow us folow us rss

The material contained here is not to be construed as legal advice or opinion.

© Gencs Valters Law Firm, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.