image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

Kuģu reģistrācija zem Latvijas karoga

 

Kuģis var reģistrēt zem Latvijas karoga, ja kuģa īpašnieks ir Latvijā reģistrēts uzņēmums (vai fiziska persona, kurai ir Latvijas pilsonība vai pastāvīgās uzturēšanās tiesības). Tāpēc sākumā Latvijā ir jāreģistrē sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Lai mainītu īpašumtiesības uz kuģi un parakstīt pārdošanas līgumu, kuģis var tikt reģistrēts tikai uz bezapkalpes kuģa čartera līguma vai apsaimniekošanas līgumu pamata, kas noslēgts starp kuģa īpašnieku un Latvijas bezapkalpes fraktētāju vai pārvaldības sabiedrību Latvijā.

 

kuģu reģistrācija zem Latvijas karoga, kuģa līgums, kuģa reģistrēšanaLai sagatavotu dokumentus, kas nepieciešami, lai reģistrētu uzņēmumu, ir nepieciešama šāda informācija:

 • Vēlamais uzņēmuma nosaukums (lai pārbaudītu, vai šis vārds ir brīvs, lai to varētu reģistrēt);
 • Informācija par akcionāriem (pases vai reģistrācijas apliecības kopija; adrese);
 • Informācija par pamatkapitālu;
 • Vēlamā banka;
 • Informācija par uzņēmuma valdes locekli (minimums viens) (pases kopija, adrese);
 • Uzņēmuma adrese.

 

kuģu reģistrācija zem Latvijas karoga, kuģa līgums, kuģa reģistrēšanaSaskaņā ar praksi, reģistrēšanas process ilgst aptuveni vienu mēnesi, skaitot no kuģa tehniskās apskates dienas (atkarībā no kuģa stāvokļa).

Lai uzsāktu reģistrācijas procesu, ir nepieciešama detalizēta informācija par kuģi:

 1. Kuģa īpašuma apliecības kopija;
 2. Kuģa reģistrācijas apliecības kopija;
 3. Kuģa drošības apliecības kopija;
 4. Kuģa vēstures pierakstu (Continuous  Synopsis Record) kopija;
 5. ISPS koda sertifikāta kopija;
 6. Drošības vadības sertifikāta (SMC) kopija;
 7. Atbilstības dokuments (DOC);
 8. Kuģa apdrošināšanas dokumentu kopija;
 9. Uzņēmumu, kas ir pārdevējs, kā arī uzņēmuma, kas ir pircējs, reģistrācijas apliecības kopija;
 10. Īpašumtiesību pārejas plānotais datums;
 11. Informācija par vietu, kur kuģis tiks piegādāts jaunam īpašniekam;
 12. Kuģa osta.

 

Lai reģistrētu kuģi, ir nepieciešami arī oriģināli:

 1. Pārdošanas līgums angļu valodā, kura pušu parakstus ar savu zīmogu un parakstu ir apliecinājis notārs;
 2. Piegādes akts (pārvadāšanas akts).

 

Ja vēlaties uzzināt ko vairāk par kuģu reģistrāciju zem Latvijas karoga, lūgums sazinieties ar mūsu juristiem pa e-pastu info@gencs.eu.

 

www.gencs.eu

www.lavvocato.eu

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu kontaktēties ar advokātu Valteru Gencu: info@gencs.eu

Šeit iekļautā informācijas nav uzskatāma par konsultāciju vai juridisku atzinumu.
© Zvērināta advokāta Valtera Genca birojs, 2011
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.