image
Ask our legal expert!
Gencs Valters
image
images
Ask our legal expert!
Gencs Valters
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.

PATENTTIESĪBU NODOŠANAS AKTS

ASSIGNMENT FOR PATENTS IN LATVIA

 

 

 

 

Es (mēs) // I (we)

 

_____________________________________________________________________

(tiesību īpašnieka(-u) nosaukums(-i); vārds(-i) un uzvārds(-i) // identification of the right owner(s)

 

ar šo paziņoju(am), ka es(mēs) nododu(am) // hereby declare that I(we) have assigned to

 

______________________________________________________________________

tiesību saņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds; adrese // identification of the assignee; address

 

visas man (mums) piederošās tiesības uz sekojošo patentpieteikumu/patentu: //

my (our) right to the following application/patent:

 

patentpieteikuma Nr. // application No. ________________________________________

 

patents Nr. // patent No.____________________________________________________

 

nosaukums // title________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

Vieta un datums // Place and date____________________________________________

 

______________________________________________________________________

Tiesību īpašnieka(-u) nosaukums(-i); vārds(-i) un uzvārds(-i); adrese; paraksts(-i) //

identification, address and signature(s) of the assignor(s)

 

______________________________________________________________________

Tiesību saņēmēja(-u) paraksts(-i) // Signature(s) of the assignee(s)

 

 

 

 

Assignment for patents registration in Latvia Assignment form for patents in Latvia

 

For questions, please, contact Valters Gencs, attorney at law at info@gencs.eu


folow us folow us folow us rss

The material contained here is not to be construed as legal advice or opinion.

© Gencs Valters Law Firm, 2016
Submit
Claim your FREE copy
Doing Business Guide in the Baltics.